Zvýraznený inzerát
Dni Cena
30 dní 6 EUR
60 dní 8 EUR
Ukáž akcie 90 dní 10 EUR 5 EUR
Inzerát normál
Dni Cena
30 dní 3 EUR
60 dní 4 EUR
Ukáž akcie 90 dní 5 EUR 0 EUR
Pomocou našej kalkulačky máte možnosť vypočítať cenu inzerátu, ak by ste ho radi pridali do jednej alebo viacerých krajín. Zadajte platnosť Vášho inzerátu. Ak máte záujem Váš inzerát zvýrazniť, označte zvýraznený inzerát. V tretej kolónke máte možnosť zadať, či budete inzerovať v jednej alebo viacerých krajinách. Po zadaní týchto údajov naša kalkulačka vypočíta cenu za Váš inzerát.
Pozrite aj naše aktuálne akcie!

Nevyberiem si krajinu Vyberte krajinu!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek
Prihlásiť
Zabudnuté heslo