Nedeľa, január 04, 2015

Kapitálový partner (obchodný výraz). Zložené slovo: zo slov kapitál a trh. Kapitál: V súčastnej situácii v prípade trhového hospodárstva sa pod kapitálom rozumejú na dlhšiu dobu investované peniaze, hmotné alebo nehmotné prostriedky. Partner: osoba, ktorá spolupracuje ako člen spoločnosti za cieľom dosiahnutia spoločného cieľa.

Po zhrnutí teda kapitálový partner je taká spolupracujúca osoba, ktorá investuje peniaze, hmotné alebo nehmotné prostriedky v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Prečo je v záujme niekoho stať sa kapitálovým partnerom? Jednou z hlavných motivácií je, že dufájúc v obchodné úspechy dosiahne v porovnaní s ostatnými možnosťami investície vyšší výnos. Popri tom nie je zanedbateľný ani fakt, že ako kapitálový partner môže pomôcť daľším členom v posúvaní sa vpred, čo dlhodobo vedie k zlepšeniu kolektívnej spoločenskej situácie. Ako je možné stať sa kapitálovým partnerom? Kapitálovým partnerom sa môže stať ktokoľvek, nezávisle od množstva a druhu investovaných prostriedkov, od času a výnosu. Štandardne rozdeľujeme kapitálových partnerov na inštitučných a neinštitučných. Inštitučný kapitálový partner môže byť: Investor rizikového kapitálu:
Banka
Lízingová firma
Faktoring firma
Špeciálne úverové spoločnosti
Štát  (uchádzanie sa o prostriedky)
Neinštitučný kapitálový partner môže byť:
Obchodný anjel
Známa osoba, členovia rodiny (3F, Love money)
V podstate akákoľvek súkromná osoba

Etikety: kapitálový, partner, kapitálový partner, obchod, príležitosť, cieľ

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nevyberiem si krajinu Vyberte krajinu!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek
Prihlásiť
Zabudnuté heslo