Nedeľa, január 04, 2015

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu.

Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon), sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, so zverejňovaním prihlášok po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa priority. Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Je možné patentovať aj chemicky vyrobené látky a liečivá.Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov. 
Zdroj: http://www.ratsk.sk/inovacnepodnikanie/clanok.php?idclanok=31
   

Etikety: patent, vynález, priemysel, nápad

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nevyberiem si krajinu Vyberte krajinu!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek
Prihlásiť
Zabudnuté heslo