Štvrtok, október 23, 2014

Investícia Investícia je obstarávanie majetku. Inými slovami je to viazanie kapitálu (použitie kapitálu), teda premena voľného kapitálu na viazaný kapitál (majetok, aktíva). Často sa však investíciou myslí len obstarávanie neobežného majetku (teda dlhodobé viazanie kapitálu), obstarávanie obežného majetku (krátkodobé viazanie kapitálu) sa potom označuje ako obstarávanie. Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Invest%C3%ADcia_(mana%C5%BEment)

Čítam ďaľej

Etikety: investícia, kapitál, obstarávanie, majetok

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Štvrtok, október 23, 2014

Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi – franchisorom a franchisantom – v rámci ktorej franchisor poskytuje svojím franchisantom určitý nárok, ale rovnako ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosti v súlade s koncepciou franchisingu.

Čítam ďaľej

Etikety: franchise, francúzke, anglické, slovo, slovensky

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Nevyberiem si krajinu Vyberte krajinu!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek
Prihlásiť
Zabudnuté heslo