Zvýraznený inzerát (Akcia)
Dni Cena
30 dní
60 dní
90 dní
Inzerát normál (Akcia)
Dni Cena
30 dní
60 dní
90 dní
Pomocou našej kalkulačky máte možnosť vypočítať cenu inzerátu, ak by ste ho radi pridali do jednej alebo viacerých krajín. Zadajte platnosť Vášho inzerátu. Ak máte záujem Váš inzerát zvýrazniť, označte zvýraznený inzerát. V tretej kolónke máte možnosť zadať, či budete inzerovať v jednej alebo viacerých krajinách. Po zadaní týchto údajov naša kalkulačka vypočíta cenu za Váš inzerát.
Pozrite aj naše aktuálne akcie!

Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek