Zvýraznený inzerát
Dni Cena
30 dní 60 EUR
60 dní 90 EUR
90 dní 120 EUR
Inzerát normál
Dni Cena
30 dní 15 EUR
60 dní 25 EUR
90 dní 35 EUR
Pomocou našej kalkulačky máte možnosť vypočítať cenu inzerátu, ak by ste ho radi pridali do jednej alebo viacerých krajín. Zadajte platnosť Vášho inzerátu. Ak máte záujem Váš inzerát zvýrazniť, označte zvýraznený inzerát. V tretej kolónke máte možnosť zadať, či budete inzerovať v jednej alebo viacerých krajinách. Po zadaní týchto údajov naša kalkulačka vypočíta cenu za Váš inzerát.
Pozrite aj naše aktuálne akcie!

Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek