Zvýraznený inzerát
Dni Cena
Ukáž akcie 30 dní 25 EUR 5 EUR
Ukáž akcie 60 dní 50 EUR 10 EUR
Ukáž akcie 90 dní 80 EUR 15 EUR
Inzerát normál
Dni Cena
Ukáž akcie 30 dní 15 EUR 0 EUR
Ukáž akcie 60 dní 25 EUR 0 EUR
Ukáž akcie 90 dní 35 EUR 0 EUR
Pomocou našej kalkulačky máte možnosť vypočítať cenu inzerátu, ak by ste ho radi pridali do jednej alebo viacerých krajín. Zadajte platnosť Vášho inzerátu. Ak máte záujem Váš inzerát zvýrazniť, označte zvýraznený inzerát. V tretej kolónke máte možnosť zadať, či budete inzerovať v jednej alebo viacerých krajinách. Po zadaní týchto údajov naša kalkulačka vypočíta cenu za Váš inzerát.
Pozrite aj naše aktuálne akcie!

Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek