Nedeľa, január 04, 2015

Kapitálový partner (obchodný výraz). Zložené slovo: zo slov kapitál a trh. Kapitál: V súčastnej situácii v prípade trhového hospodárstva sa pod kapitálom rozumejú na dlhšiu dobu investované peniaze, hmotné alebo nehmotné prostriedky. Partner: osoba, ktorá spolupracuje ako člen spoločnosti za cieľom dosiahnutia spoločného cieľa.

Po zhrnutí teda kapitálový partner je taká spolupracujúca osoba, ktorá investuje peniaze, hmotné alebo nehmotné prostriedky v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Prečo je v záujme niekoho stať sa kapitálovým partnerom? Jednou z hlavných motivácií je, že dufájúc v obchodné úspechy dosiahne v porovnaní s ostatnými možnosťami investície vyšší výnos. Popri tom nie je zanedbateľný ani fakt, že ako kapitálový partner môže pomôcť daľším členom v posúvaní sa vpred, čo dlhodobo vedie k zlepšeniu kolektívnej spoločenskej situácie. Ako je možné stať sa kapitálovým partnerom? Kapitálovým partnerom sa môže stať ktokoľvek, nezávisle od množstva a druhu investovaných prostriedkov, od času a výnosu. Štandardne rozdeľujeme kapitálových partnerov na inštitučných a neinštitučných. Inštitučný kapitálový partner môže byť: Investor rizikového kapitálu:
Banka
Lízingová firma
Faktoring firma
Špeciálne úverové spoločnosti
Štát  (uchádzanie sa o prostriedky)
Neinštitučný kapitálový partner môže byť:
Obchodný anjel
Známa osoba, členovia rodiny (3F, Love money)
V podstate akákoľvek súkromná osoba

Etikety: kapitálový, partner, kapitálový partner, obchod, príležitosť, cieľ

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek