Štvrtok, október 23, 2014

Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Za zakladateľa teórie inovácií je považovaný Joseph Schumpeter, ktorý v roku 1911 formuloval tzv. „kombinácie vývojových zmien“, chápané ako prekračovanie obnovovania systémov a procesov v uzavretom kruhu.

Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“.  Za zakladateľa teórie inovácií je považovaný Joseph Schumpeter, ktorý v roku 1911 formuloval tzv. „kombinácie vývojových zmien“, chápané ako prekračovanie obnovovania systémov a procesov v uzavretom kruhu. Pomenúva päť typických zmien:    - používanie novej techniky, výrobných procesov a marketingového zabezpečenia výroby,     - zavádzanie nových výrobkov, resp. pôvodných výrobkov s novými vlastnosťami,     - používanie nových surovín a materiálov,    - zmeny v organizácii výroby , distribúcie a predaja,     - otváranie nových trhov, zmeny štruktúry trhu. Za inovácie považoval len prvé uvedenie nového výrobku, suroviny, technologického postupu a podobne na trh, t.j. prvú materializáciu určitej myšlienky na trh. Všetkých ďalších výrobcov nazýval imitátormi. V rámci svetovej literatúry sa problematike inovácií a riadenia inovácií venuje veľa autorov, ktorí rozpracovali pôvodnú Schumpeterovu teóriu a v súčasnosti sú tieto práce zamerané predovšetkým na úspešné riadenie inovácií v podniku. Zdroj: http://www.slcp.sk/index.php/sk/inovacie

Etikety: inovácia, nápad, nové, výrobok, obnovenie

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek