Nedeľa, január 04, 2015

Embargo pochádza zo španielskeho slova embargar, čo znamená: zabrániť, zastaviť, alebo pozastaviť. Je to nástroj pre vedomú sankciu vo výnimočných (nepoužíva sa v bežnej hospodárskej praxi) prípadoch.

V podnikaní môže znamenať tradičné nástroje protekcionizmu (priame administratívne obmedzenia, alebo zákaz dovozu alebo vývozu, zavedenie množstevných kvót a zákazov,vyberanie špeciálnyych daní alebo poplatkov). Zákaz vstupu na určité územia prepravným a dopravným prostriedkom (lietadlá, lode). Zmrazenie, zabavenie, alebo znemožnenie prístupu k aktívam, bankovým účtom, dodávkam. Obmedzenie určitých technológií, alebo produktov, alebo dielov (napr. počas studenej vojny COCOM). Môže spôsobiť ťažkosti v rozlíšení produktov na dvojité použitie (vojenské, alebo občianske). Môže byť nasmerované na obmedzenie úverov, alebo sprísnenie podmienok poskytovania úverov. Peňažne snakcie sa môžu týkať obmedzenia alebo zákazu peňažných prevodov, riadenia, alebo zmrazenia zdrojov financií, alebo finančných služieb (napr. poistenia). Zákazy sa môžu rozšíriť na technické pomôcky, školenia, alebo financovanie. Väčšinou samé o sebe odrádzajú zahraničných investorov. Môže znamenať aj obmedzenie cestovania určitých osôb, politikov, alebo obchodníkov.

Etikety: clo, dane, výnimočný, nástroje, vedenie, účtovanie, investor, úver

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek