Nedeľa, január 04, 2015

Mnohí z podnikateľov si môžu položiť otázku, prečo by kupoval niekto cudziu spoločnosť, kedy si pomerne za nízke náklady môže založiť svoju vlastnú. Daných faktorov môže byť mnoho, jedným z najpodstatnejším je vek spoločnosti.

Mnohí z podnikateľov si môžu položiť otázku, prečo by kupoval niekto cudziu spoločnosť, kedy si pomerne za nízke náklady môže založiť svoju vlastnú. Daných faktorov môže byť mnoho, jedným z najpodstatnejším je vek spoločnosti. Iným prípadom môže byť skutočnosť, kedy podnikateľ chce ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, nakoľko sa mu nedarí, spoločnosť je v strate. Avšak práve predmetná strata môže byť budúcim nadobúdateľom využitá, nakoľko môže daňovo umorovať zisk. Čiže strata môže byť ponímaná niekým aj ako výhoda. Iní zasa môžu požadovať kladné imanie, podanie kladných daňových priznaní, čo môže byť podmienkou účasti na verejných súťažiach. Nemôžeme ani pozabudnúť na nedávnu novelu daňových predpisov, kedy samotná registrácia k DPH môže trvať aj 60 dní, pričom zábezpeka zo strany daňového úradu môže byť vytýčená aj na tisíce eur, čo môže značne zaťažiť rozpočet podnikateľa na štart podnikania. Mnohokrát sa teda aj kúpa spoločnosti s určitou históriou môže javiť ako zaujímavá alternatíva ponúkajúca množstvo výhod. V konečnom dôsledku ťažia z predmetného obchodu obe strany.
Zdroj: http://www.m2b.sk/clanky-a-rady/detail/preco-a-ako-predat-alebo-kupit-starsiu-spolocnost
 

Etikety: kúpa firmy, založenie firmy, alternatíva, trh, obchodník

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek