Nedeľa, január 04, 2015

Aby mohol byť Váš nápad považovaný za vynález, musí byť aspoň jedna podstatná súčasť jeho technológie originálna, alebo – podľa terminológie priemyselného vlastníctva – nová.

Aby mohol byť Váš nápad považovaný za vynález, musí byť aspoň jedna podstatná súčasť jeho technológie originálna, alebo – podľa terminológie priemyselného vlastníctva – nová. Inak povedané, nesmie existovať žiadny dôkaz o tom, že tá časť vášho nápadu, ktorá sa má vyznačovať novosťou, bola už niekde opísanápopísaná alebo bola použitá na rovnaký účel. To, čo sme tu uviedli však neznamená, že všetky technológie použité vo vynáleze musia byť nové. Nápad má silný predpoklad, že bude označený za vynález aj vtedy, ak technológie v ňom použité sú skombinované novým spôsobom alebo sú novým spôsobom použité. Tvorivý (originálny) prvok tak môže predstavovať iba malú časť celej idey. Pokiaľ však aj táto „malá“ časť výrazne zvyšuje obchodné šance celého nápadu, môže sa v konečnom dôsledku premeniť na hodnotný a dôležitý vynález. 
Zdroj: http://www.patentovat.sk/vynalezy-patenty-a-dodatkove-ochranne-osvedcenia/prirucka-vynalezcu/novost-a-stav-techniky/ 

Etikety: vynález, výsledok, riešenie, nápad

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek