Nedeľa, január 04, 2015

Kapitál, (Bohm-Bawerk, neoklasika, Viedeň, Teória kapitalizmu, 1889), je súbor nepriamych, alebo prechodných sprostredkujúcich statkov, (fyzická entita výrobných statkov, alebo finančné aktíva), ktoré pôsobením produktívnych procesov a času robia ľudskú prácu produktívnejšou.

Kapitál, (Bohm-Bawerk, neoklasika, Viedeň, Teória kapitalizmu, 1889), je súbor nepriamych, alebo prechodných sprostredkujúcich statkov, (fyzická entita výrobných statkov, alebo finančné aktíva), ktoré pôsobením produktívnych procesov a času robia ľudskú prácu produktívnejšou.Táto neoklasicistická definícia, teda nemieša kapitál a ľudskú prácu. Z hľadiska „technického“ zloženia kapitálu rozlišuje: 
a)        objem použitých výrobných prostriedkov, 
b)        objem ľudskej práce potrebný k uplatneniu týchto prostriedkov.   Samotný technický kapitál je chápaný ako: 
1/ fixný – výrobné prostriedky, alebo vstupy opakovane použité vo výrobnom cykle, zabezpečené investovaním z hľadiska účtovníctva a následne amortizované v súlade s fiškálnymi zákonmi
 
2/ variabilný – výrobné vstupy, ktoré sa vo výrobe celkom spotrebúvajú (premieňajú na hotový výrobok). Suroviny, medziprodukty, energie.
 
Zdroj: http://www.promeda.sk/3245/
 

Etikety: kapitál, voľný, trh, nástroj, hospodárstvo

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek