Nedeľa, január 04, 2015

Bussiness bróker, ako hospodársky-obchodný poradca a partner, sa zúčastňuje kúpno-predajných situácií charakteristicky v zastúpení predávajúceho.

Najímajú si ich predovšetkým malé a stredné firmy v momente, keď chcú majitelia posunúť svoj pondik do iných rúk, pretože sa obchod rozvinul do takých rozmerov, s akými už oni nevedia, nechcú narábať.
Pre činnosť bussiness brókera je charakteristické, že si na seba vezme z hľadiska predávajúceho  a z hľadiska ponuky komplexné vybavovanie a riešenie obchodných prípadov. Výhodou a úlohou je, že strana dopytu, čiže kupujúci neoddeľuje skutočného majiteľa firmy a brókera, čo je z pohľadu predávajúceho kľučovým faktorom pre úspešný nákup a predaj.
Bussiness bróker ako obchodná služba je vyvinutá pre poskytovanie zárveň front office aj back office v stále zložitejších a komplexnejších výmenných rekaciách. Toto môže zahŕňať všetko od tradičných riešení obchodných situácií, cez opcie, lízing a dozor. Komplexné riešenie od produktov-služieb určených na predaj, čiže stanovenie cien, marketing, právne služby, prípravy dokumentácie výmenných obchodov, ktoré rovnako spadajú do kompetencií brókera, ako obchodné rokovania, alebo financie. Obsah partnerstva medzi predávajúcím a business brókerom je obsiahnutý v zmluve, ktorá medzi nimi vznikla.
Odmena bussiness brókera je obyčajne určená hodinovou mzdou, ale je možné stanoviť aj určitý podieľ zo zrealizovaného obchodu ako protihodnotu za služby. Viac rozvinutou formou tejto služby je online bussiness bróker, keď aktívne využívajú nekonečné možnosti internetu a tak urýchľujú, alebo zefektívňujú potrebné procesy. takýto charakter môže mať najmä marketingová činnosť, vďaka ktorej je možné dosiahnuť mnohonásobné väčší úspech v porovnaní s klasickými činnosťami brókera. Dne už existujú aj také internetové plochy, na ktorých si predávajúci sám vyberie vhodného, sympatického brókera, alebo online bussiness brókera, ktorý má vyhovujúce referencie.

Etikety: business, bróker, predajca, dopyt

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek