Štvrtok, august 20, 2015

Konkurencia = súťaž, stretávaní rôznych záujmov rôznych subjektov na trhu. Trhové subjekty vstupujú na trh s iným cieľom a záujmom (výrobcovia chcú maximálny zisk, domácnosti maximálny úžitok za čo najnižšiu cenu)

KONKURENCIE
● Konkurencia = súťaž, stretávaní rôznych záujmov rôznych subjektov na trhu. Trhové subjekty vstupujú na trh s iným cieľom a záujmom (výrobcovia chcú maximálny zisk, domácnosti maximálny úžitok za čo najnižšiu cenu)
● Typy konkurencie:
1) konkurencia naprieč trhom
-konkurence medzi ponukou a dopytom
-výrobci chcú maximálny zisk, domácnosti maximálny úžitok za čo najnižšiu cenu
- Výsledkom stretávaní je rovnovážna cena (nevyhovuje síce nikomu, ale jej sa prispôsobiť)

2) konkurencia na strane dopytu
- Súťaž medzi kupujúcimi
- Cieľom kupujúceho je uspokojiť potreby, získať tovar aj na úkor iných kupujúcich
- Jej význam rastie v situácii, keď je na trhu nedostatok tovaru (dopyt prevyšuje ponuku) - potom snaha získať tovar vedie k zvyšovaniu ceny

3) konkurencia na strane ponuky
- Nastáva za situácie, kedy ponuka prevyšuje dopyt
- Súťaž predávajúcich - ide im t to, aby maximalizovali zisky, ide ale tiež po to, aby minimalizovali zisky konkurencia, chcú zlikvidovať konkurenciu s cieľom ovládnuť trh
- Za tejto situácie nadobúda charakteru hry o prežitie - aby stratil menej ako ostatné a udržal sa na trhu (buď prerobí málo a podnik udrží alebo prerobí toľko, že zbankrotuje)

● Ďalšie delenie konkurencie: Každý výrobca chce zarobiť čo najviac - musí kupujúci nalákať a podľa toho, ako to robí, rozlišujeme:
a) cenová konkurencia = cenová vojna
* Spočíva v zdanlivo nezmyselnom dobrovoľnom znižovaní ceny zo strany výrobcov - robia to dobrovoľne, aby zničili konkurenciu - potom budú na trhu sami a môžu diktovať ceny. Ide teda o ovládnutie trhu.
b) necenové konkurencie
* podstata spočíva vo zvyšovaní pohodlie zákazníka
* Pr. Poskytovanie zdanlivých zliav (3 + 1 zdarma), servis - dovoz domov, poštovné zadarmo, nákup na splátky, obal predáva

● Výhody konkurencie:
- Znižovanie cien (výhoda zo strany kupujúcich)
- Zlepšenie služieb, zvýšenie pohodlia
- Inovácie, zvýšenie kvality, technické vynálezy
- Pokrok

● Nevýhody konkurencie:
- Klamlivá reklama
- Likviduje konkurenciu
- Obrovský nápor na zdroje (veľa papiera)

● Z hľadiska trhu rozlišujeme konkurencii:
1. dokonalá
2. nedokonalá: a) monopolistická konkurencie b) oligopol c) monopol

● DOKONALÁ KONKURENCIE
- Ideálny model, aby sme mohli popisovať situáciu v realite, naozaj neexistuje
- Všetci výrobcovia majú úplne rovnaké podmienky, vstup na trh je voľný, na trhu pôsobí veľké množstvo malých firiem a vyrábajú rovnorodý (= homogénny = indiferentný) výrobok - pr. Obilie, cement (sú minimálne rozdiely medzi cementom, obilie), pr. Pasta je u všetkých rovnaká
- Klad: z hľadiska zákazníka - cena nebude vyššia ako náklad príležitosti
- Zápor: z hľadiska zákazníka - žiadny výber, všetko rovnaké
- Dokonalosť je v tom, že nedochádza k plytvaniu zdrojov
- Jediná možnosť zisku je ešte lepšie využiť zdroje

● MONOPOL
- Protiklad dokonalé konkurencie
- Na trhu existuje jediná veľká firma, ktorá ponúka všetku produkciu a ovláda trh, výrobok je jedinečný a neopakovateľný
- Vstup na trh je neľahký, sú tu bariéry (pr. Administratívne opatrenia - stať ich chráni)
- Zákazník je v moci firmy, cena je vysoká, ale ak výrobok chce, musí zaplatiť, firma si diktuje cenu, má veľký čistý zisk
- Trh prestáva fungovať a dochádza k plytvaniu zdrojov, nevýhoda pre hospodárstvo ako celok, neefektívne - snaha brániť monopolu
- Pr. Monopolu POŠTA, TELECOM, ČEZ

● monopolistická KONKURENCIE
- Má určité prvky monopolu, ale je to konkurencia
- Veľké množstvo skôr menších firiem, vstup n trh je voľný
- Rozdiel je v tom, že výrobok je diferencovaný, výrobky sú ale veľmi blízkymi substituentami
- Je najvýhodnejšie (pretože dokonalá neexistuje)
- Spotrebiteľ si môže vybrať, cena nemôže byť o moc vyššia, pretože tu sú substitúty
- Plytvanie nie je tak veľké ako o monopole

● oligopolov
- Existujú rôzne typy, môžu nastať rôzne situácie
- Svojim charakterom sa blíži monopolu
- Z mnohých výrobcov je len málo firiem skôr väčších, ktoré si rozdelili trh
- Výrobok môže byť ako rôznorodý tak rovnorodý
- Podmienky vstupu môžu byť jednak voľné, ale môžu existovať aj rôzne barikády
- Niekedy dochádza l cenovým vojnám, inokedy nastane monopol jednej firmy
- Pr .: u nás oceliarne, letecká doprava

● O štruktúre trhu rozhoduje:
a) počet firiem
b) veľkosť firiem
c) charakter výrobku
d) podmienky vstupu na trh

● Efektívnosť trhu závidí mna tom, ako jednotlivé štruktúry plní funkcie trhu: 1) čo? 2) ako? 3) pre koho vyrábať? = Ako prenášajú informácie
● Najefektívnejšie je dokonalá konkurencia, potom monopolistická konkurencia, oligopol a potom monopol = Nemotivuje, ostatní výrobcovia sa tam nemajú ako dostať, výrobca je jediný a nemusí šetriť. Trh v podstate nemôže fungovať. Vyhovuje iba jedinému výrobcovi, ktorý likviduje menšie.

● Regulácia monopolu:
- Snaha všetkých štátov, aby monopolov bolo čo najmenej
- Ochrana začala už na konci 19. storočia, aby boli chránený menšie spotrebitelia a zákazníci
- Rôzne možnosti:
1) daňová politika
- Väčšie zisky sú zdaňované vyššími daňami, daňová progresia = čím vyšší príjem, tým vyššie dane
- Zákazníka to ale nechráni (on to zaplatiť musí, mu to nepomôže), postihne to až výrobcu

2) vznik štátneho vlastníctva
- Stať monopolné podnik odkúpi (nevýhoda: stať sa potom môže správať rovnako)

3) ekonomická regulácia
a) štát môže stanoviť maximálnu cenu - to však môže nemotivovat, pretože cieľom podnikania je čo najvyšší zisk
b) štát môže ovplyvňovať vstup d odvetví (že niekto ďalší môže vstúpiť do trhu)
c) môže ovplyvniť druh produkcie

4) protimonopolné zákonodarstvo
a) zákaz zlučovanie firiem (proti monopolu)
I. horizontálne - zlúčenie 2 firiem rovnakého charakteru (pr. 2 nábytkárskej firmy)
II. vertikálne - zlúčenie firmy s firmou zaisťujúce suroviny (pr. nábytkárska a drevárska)
III. personálne - obe firmy fungujú samostatne, ale sedia tam rovnakí ľudia
IV. konglomerálního typu - zlučovanie firiem, ktorých výroba spolu nesúvisí
b) zákaz cenovej diskriminácie zákazníka
c) znižovanie cien pre určitý okruh zákazníkov za účelom odlákanie od konkurencie. Pr. veľká firma chce preniknúť do malého mesta, kde funguje malý pivovar. Veľký pivovar začne predávať pivo za 4 Sk zatiaľ čo ostatní ho predávajú za 8 Sk. Malý pivovar skrachuje, veľká forma ovládne trh a potom začne pivo predávať za 8 Sk. A práve proti tomu existujú protimonopolné úrady.

Etikety: konkurencia, obchod, firma, predaj, zisk

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek