Štvrtok, október 23, 2014

Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi – franchisorom a franchisantom – v rámci ktorej franchisor poskytuje svojím franchisantom určitý nárok, ale rovnako ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosti v súlade s koncepciou franchisingu.

Čítam ďaľej

Etikety: franchise, francúzke, anglické, slovo, slovensky

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek