Štvrtok, október 23, 2014

Investícia Investícia je obstarávanie majetku. Inými slovami je to viazanie kapitálu (použitie kapitálu), teda premena voľného kapitálu na viazaný kapitál (majetok, aktíva). Často sa však investíciou myslí len obstarávanie neobežného majetku (teda dlhodobé viazanie kapitálu), obstarávanie obežného majetku (krátkodobé viazanie kapitálu) sa potom označuje ako obstarávanie. Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Invest%C3%ADcia_(mana%C5%BEment)

Čítam ďaľej

Etikety: investícia, kapitál, obstarávanie, majetok

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek